Gezond personeel

Gezond personeel voor betere bedrijfsresultaten

Betere bedrijfsresultaten met de personal trainers van Kaizen Gym? Dat kan! Niet doordat wij in uw bedrijf werken, maar wel eraan. Met personal training van uw medewerkers. Want de duurzame inzetbaarheid van uw personeel begint met gezond en betrokken personeel. 

Personal Training werkt!

Actief gezondheidsmanagementbeleid heeft een gunstig rendement. Gezonde werknemers zijn namelijk langer inzetbaar waardoor kennis en kunde in uw bedrijf behouden blijft. Maar ook reduceert het langdurig verzuim en is er minder kans op arbeidsrelevante aandoeningen, zowel psychisch als fysiek. Belangrijke voordelen dus voor bedrijven waar vitaal personeel het verschil maakt in een tijd van vergrijzing, een krappe arbeidsmarkt en toenemende concurrentie. 

Gezonde maatregelen

Naast de vele maatregelen die u zelf in uw bedrijf kunt nemen zoals gezonde lunches, fruit op de afdeling, een printer en koffieautomaat die op een andere plek staan waardoor u beweging stimuleert, zijn er ook maatregelen die buiten het bedrijf genomen kunnen worden. Zoals business gym ofwel bedrijfsfitness onder werktijd.

Kaizen Gym werkt aan uw personeel

Door business gym aan werknemers aan te bieden, laat u zien dat u hun gezondheid belangrijk vindt. Een belangrijke voorwaarde om betrokken personeel te creëren. Bovendien zijn medewerkers die zowel fysiek als mentaal fit zijn, vitaler dan personeel dat weinig beweegt. 

Voordelen

Veel voordelen

Onder werktijd sporten aanbieden, leidt tot aantoonbare voordelen:

·      Meer betrokken personeel en een lager verloop

·      Goed imago van het bedrijf en aantrekkelijk voor nieuw personeel

·      Hogere arbeidsproductiviteit en betere arbeidskwaliteit

·      Minder kans op langdurig verzuim of arbeidsrelevante aandoeningen

·      Prettiger werksfeer

·      Personeel wordt langer inzetbaar 

·      Reductie van werkstress en een betere werk/privé balans 

Reductie van verzuimkosten

Onderzoek van TNO en PWC laat zien dat investeren in een actieve leefstijl van het personeel loont. Naast de genoemde voordelen leidt het ook tot een reductie van verzuimkosten. In 2008 werden deze geschat op €265 per ziektedag waarbij de Nederlandse werknemer gemiddeld 10 dagen per jaar verzuimt. Sporters daarentegen verzuimen de helft of meer minder. Een andere veroorzaker van minder arbeidsproductiviteit is overgewicht; dit leidt tot zo’n 10% productiviteitsverlies en verhoogt het risico op arbeidsongeschiktheid met 1,5 tot 2 keer. 

Preventief en effectief

Sporten reduceert het risico op gezondheidsproblemen zoals overgewicht en diabetes type II. Daarnaast stimuleert het een gezonde(re) leefstijl en wordt door het sporten het stresshormoon cortisol sneller afgebroken. Werkstress, het grootste gezondheidsrisico volgens zowel werknemers als werkgevers, wordt met sporten letterlijk te lijf gegaan en is zo een preventieve en effectieve aanpak om het ziekteverzuim te verlagen.